Cognitieve gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten  die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt vaak effectief is bij hyperventilatie-klachten.

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om situaties uit de weg te gaan die mogelijk symptomen van hyperventilatie op zouden kunnen roepen,  zullen uw klachten vaak eerder verergeren dan verminderen. 

In een gedragstherapeutische behandeling brengt u met uw therapeut  eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut  u om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Zowel het inventariseren  van het gedrag waar u last van heeft als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend  gedrag doet u samen  met de therapeut.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, heeft meer last van spanning waardoor sneller klachten ontstaan. In cognitieve therapie onderzoekt u met uw therapeut of die wijze van denken reëel is. Wanneer blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt u samen uit welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Goede combinatie 
Cognitieve gedragstherapie behandelt dus uw gedrag en uw gedachten. Door anders te reageren, veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen, wijzigen uw gevoel en uw gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut  nauw met u samen  om tot verbetering van uw klachten te komen. De therapeut  sluit zo direct en zo concreet moge- lijk aan bij uw problemen.  Het is een actieve manier van behandelen: u moet in de therapiesessies actief aan de slag met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast  spreekt u met de therapeut  huiswerkopdrachten af om zelf ook thuis of op het werk aan uw problemen te werken.

Hoe goed werkt cognitieve gedragstherapie?

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak blijkt deze methode  een zeer effectieve psychotherapie  te zijn. Vaak effectiever dan medicijnen, zeker op de langere termijn. 

Dit wil echter niet zeggen dat alle patiënten baat hebben bij cognitieve gedragstherapie. De effecten zijn per persoon verschillend. Soms kunnen ook andere psychologische behandelingen werkzaam zijn voor bepaalde problemen.

Hoe lang duurt cognitieve gedragstherapie? 

Cognitieve gedragstherapie sluit aan op de problemen die u ervaart. Door huiswerkopdrachten wordt u gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen  actief te werken aan uw behandeling. Vooral om deze reden duurt de behandeling relatief kort. 

Vaak gaat het om vijf tot vijfentwintig zittingen. Bij een frequentie van één zitting per veertien dagen duurt een behandeling dus enkele maanden  tot een jaar. Een langere duur kan voorkomen, maar gebeurt altijd in overleg met u.

 

Bron: brochure cognitieve gedragstherapie, een effectieve psychotherapie Uitgegeven door de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie).