Hyperventilatie

Wat gebeurt er in uw lichaam bij hyperventilatie?

Bij hyperventilatie ademt u meer zuurstof in dan uw lichaam nodig heeft; dit noemt men ook wel: overademen.

Symptomen: 
Duizeligheid
Kortademig zijn
Transpireren
Een slap gevoel hebben
Snelle hartslag
Druk, pijn of benauwdheid op de borst

Wat gebeurt er bij ‘overademen’?

Als u ademhaalt, gaat er zuurstof naar de longen, die uiteindelijk door de stof hemoglobine aan de lichaamscellen wordt afgegeven.
Nadat de zuurstof is opgenomen, wordt er kooldioxide afgegeven aan het bloed; dit gaat weer naar de longen en ademt u uit. Een regelmatige en voldoende diepe ademhaling zorgt voor een goede balans tussen zuurstof en kooldioxide. Deze balans is echter verstoord als u overademt. U ademt dan te snel en soms juist te diep.

Vernauwing bloedvaten

Als u angstig bent of zich zorgen maakt, versterkt dit een verkeerde manier van ademhalen. U ademt meer dan nodig is omdat de spieren meer zuurstof vragen om te vechten of te vluchten. Omdat de extra hoeveelheid zuurstof die u inademt niet wordt opgebruikt in hetzelfde tempo, bent u aan het overademen ofwel hyperventileren.

Hierdoor daalt het kooldioxidegehalte (CO2). Ons zenuwstelsel is veel gevoeliger voor de kooldioxideniveaus dan voor de zuurstofniveaus. Door de daling van de kooldioxide, daalt ook het zuurgehalte in het bloed. Dit leidt tot alkalisch bloed en een alkalireserve. Hierdoor treden er lichamelijke veranderingen op.

Als u overademt, vernauwen bepaalde bloedvaten en neemt de bloedtoevoer naar de hersenen en bepaalde lichaamsdelen licht af. Er wordt ook minder zuurstof afgegeven aan de weefsels. Hoewel u door te overademen meer zuurstof inademt dan nodig is, is er toch minder zuurstof beschikbaar voor bepaalde gebieden in de hersenen.Bron: naar: Angst en paniek; Barlowe en Craske; www.nieuwezijds.nl