Ademhalingstechnieken

Er zijn een aantal ademhalingstechnieken die u kunt toepassen om weer goed te leren ademhalen. Als er sprake is van angst of spanning, is het echter nog belangrijker om te achterhalen wat in 1e instantie uw angstreactie teweeg heeft gebracht, die ontaardde in de hyperventilatie aanval. 

De oefeningen kunnen u helpen om hier inzicht in te krijgen. U leert dan om het bewust of onbewust ontstane patroon waarin u verzeild bent geraakt, te doorbreken. Door deze oefeningen consequent toe te passen zal, in veel gevallen, de hyperventilatie en de daaromheen hangende angst, niet meer uw leven bepalen.

De fysiotherapeut kan u ook goed ondersteunen bij het toepassen van ademhalingstechnieken.

Veiligheidsgedrag

Het nadeel kan echter zijn dat de oefeningen veiligheidsgedrag in de hand werkt. Bijvoorbeeld: u maakt zich zorgen over een mogelijke hyperventilatie aanval. U heeft dit een keer meegemaakt en u wilt dit nooit meer. Uit voorzorg gaat u ademhalingsoefeningen doen. Telkens als u zich zorgen maakt, past u de oefeningen toe. Op een gegeven moment kunnen de oefeningen ongemerkt een te grote rol in uw leven gaan spelen. Uw zorgen zijn hierdoor toegenomen in plaats van afgenomen. Wees daarom alert op mogelijk veiligheidsgedrag.

Zie de oefeningen niet als zaligmakend
. Zij dienen ter ondersteuning, naast andere manieren om de angst, die gepaard gaat met hyperventilatie, aan te pakken. Er zijn mogelijkheden via zelfhulpboeken of ondersteuning middels een therapeut. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze medewerkers. U kunt een mail sturen of ons bellen op werkdagen via 0900-2255460.

Download hier de oefeningen en het registratieformulier. 
De oefeningen zijn beknopt weergegeven. Wilt u meer begeleiding en feedback? Neem dan contact op met uw fysiotherapeut.