Anbi

De NHS is door de Belastingdienst aangewezen en geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; RSIN nummer 8679939)

Dit betekent dat donateurs aanspraak kunnen maken op een belastingvoordeel. 
Voor meer informatie hierover, zie de site van de Belastingdienst

Hier kunt u het jaarverslag, het activiteitenplan en de hoofdlijnen van het beleidsplan inzien van de NHS.