Interview longarts over hyperventilatie

Waar werk je als longarts?

“Ik werk in het Medisch Centrum Alkmaar op de afdeling longziekten. In het verleden heb ik als longarts gewerkt in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). Ik ben opgeleid tot longarts in het AMC. Destijds heb ik in het AMC promotieonderzoek gedaan naar het ontstaan van hoge bloeddruk bij patiënten met een slaap-apneusyn-droom. Net als hyperventilatie is dat ook een ontregeling van het adempatroon, maar dan een waarbij mensen in de nacht afwisselend hyperventileren en stoppen met ademen."

Hoe vaak kom je in contact met hyperventilanten?

"Hyperventilatie kom ik zeker een paar keer per maand tegen, in verschillende vormen. Soms gaat het om men-sen die hyperventileren zonder onderliggende ziekte, soms gaat het om mensen met een hart- of longziekte waarbij ze kortademig worden en hun ademhaling niet meer onder controle kunnen krijgen.”

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken bij de patiënten met hyperventilatie?

"Uiteindelijk denk ik dat de kern van het probleem angst is. Dat wil niet zeggen dat het altijd gaat om een dieper liggende angststoornis of fobie. Hyperventilatie is een reactie die bij iedereen in een angstige situatie kan optreden. Het probleem is dat je door hyperventilatie allerlei onaangename gevoelens kan krijgen, zoals kortademigheid of angst, waardoor je de neiging krijgt om nog meer te hyperventileren en er een vicieuze cirkel ontstaat. Soms speelt ook angst om weer een hyperventilatie-aanval te krijgen mee. Het blijft moeilijk om met zekerheid te bewijzen dat het zo in elkaar zit, maar ik denk dat als je alles, wat erover bekend is, op een rij zet, je daar wel op uitkomt.”

Welke therapie raad je aan?

"Ik raad geen specifieke therapie aan, wel alles wat past bij het hierboven genoemde mechanisme. Soms lukt het om het probleem op te lossen door onderliggende ziekten uit te sluiten (ter geruststelling) en de patiënten trucs te leren om de ademhaling zelf onder controle te krijgen. Soms is begeleiding nodig, bijvoorbeeld door een Cesar-therapeut, gespecialiseerde fysiotherapeut of logopedist. Ook dan komt het er vaak op neer dat de betrokkene zijn ademhaling beter onder controle leert te krijgen, waardoor de angst vermindert. Het hangt er ook vanaf wat voor behandeling het beste bij de betrokkene past. Sommige mensen hebben ook baat bij een specifieke psychologische behandeling, zeker wanneer de angst ook op andere terreinen hinderlijk is."

Welke bijdrage wil je leveren aan de NHS/Hyp?

"Informatie geven over het probleem, maar ik hoop er zelf ook van te leren, want er zijn ook nog veel onduidelijkheden. Ik zou ook willen meedenken over manieren om te toetsen of een behandeling echt werkt of niet.”