Bestuur NHS

Dhr. prof. dr. F. Boer; voorzitter
Dhr. M. van den Brink; penningmeester
Dhr. M. Nihom; secretaris

Mw.J.van Hamersveld; directeur

Bestuursleden zijn onbezoldigd.