Wat doet de NHS

Informatie en advies

Telefonische hulpdienst
Dagelijks geven onze medewerkers informatie en advies via de telefoon aan mensen met hyperventilatie. Ook bieden wij ondersteuning bij de hulpvraag.
We verwijzen desgewenst door naar geregistreerde psycho- en gedragstherapeuten.

Persoonlijk advies
Iedere donderdagochtend is er een inloopochtend op ons kantoor in Driebergen, waar u terecht kunt met uw vragen of u uw persoonlijke situatie voor kunt leggen aan één van onze medewerkers. Ook kunt u op een andere dag een afspraak vastleggen voor een persoonlijk gesprek als u dat beter uitkomt. Neemt u daarvoor even telefonisch contact met ons op.

Informatie via de ‘HYP’ en via onze brochure
In ons kwartaalblad ‘HYP’ kunt u ervaringen van patiënten lezen. Ook is er informatie over effectieve behandelingsmethoden, de activiteiten van de NHS, themabijeenkomsten en lotgenotencontacten.

Onze brochure biedt overzichtelijke informatie over hyperventilatie en behandelingsmogelijkheden.

Thema-avonden

Regelmatig organiseert de NHS thema-avonden met belangrijke onderwerpen waarbij we een deskundige uitnodigen en er veel gelegenheid is om vragen te stellen. Meestal komt ook een ervaringsdeskundige aan het woord en worden er veel tips uitgewisseld.

Kennis-uitwisseling met professionals

We werken samen met professionele zorgverleners, zoals de psychotherapeut, de psychiater en de onderzoeker, die zich inzetten voor de patiënt. Zo bundelen we kennis en deskundigheid en verbeteren we gezamenlijk de effectiviteit van behandelingen.

We leveren een bijdrage aan het vaststellen van de nieuwe richtlijnen voor de behandeling van angststoornissen, waaronder de paniekstoornis. Daarnaast zijn we lid van diverse kenniscentra. Deze worden aangestuurd door universitaire medische organisaties. Men werkt aan het verbeteren van de hulpverlening en behandelingen worden beoordeeld op hun effecten.

Bemiddeling voor goede behandeling

Door bemiddeling probeert de NHS goede behandeling voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Onze patiëntenvereniging heeft een netwerk van professionele therapeuten waarnaar wij kunnen doorverwijzen. Ook zijn er veel contacten met gespecialiseerde klinieken voor mensen met meer ernstige klachten.

Lotgenotencontacten

Mensen wisselen ervaringen uit en geven elkaar waardevolle tips te geven in een veilige omgeving. Er is veel onderling begrip en betrokkenheid bij elkaar door de herkenning van de hyperventilatieklachten. Lees hier meer over lotgenotencontacten. 

Cursussen

De NHS organiseert, in samenwerking met professionals, een aantal cursussen, waaronder de cursus mindfulness. Deze cursus is geschikt voor mensen met lichtere klachten of ter ondersteuning bij een behandeling. Lees hier verder voor meer informatie over de cursussen.

Belangenbehartiging

Wij zetten ons in om belangen van patiënten te behartigen door een bijdrage te leveren aan richtlijnen voor effectieve behandelingen, door wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en door samen te werken met andere organisaties.

Wij zijn lid van het LPGGZ, een overkoepelende organisatie die zich onder andere inspant om binnen de GGZ betaalbare en betere behandeling voor iedereen toegankelijk te maken.