Lidmaatschapformulier

* De blauwe vragen met sterretje zijn verplicht.


Standaard lidmaatschap: € 45,00 (+ €7.- eenmalige inschrijf-kosten). Kijk of uw zorgverzekeraar het bedrag vergoed.

Het totale bedrag (€ 52.-  incl inschrijfkosten) graag overmaken op rekeningnummer: NL59 INGB 0005 4858 60 ten name van de NHS Stichting, Hoofdstraat 122, 3972 LD te Driebergen. 

U ontvangt van ons, na maximaal 10 werkdagen, een bevestiging van uw lidmaatschap en het kwartaalblad Vizier/HYP.